W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gazowej we wsi Jugowice, gm. Walim.

Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/167/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.