W sprawie:
przekazania sieci kanalizacji sanitarnej, stanowiącej własność Gminy Walim, na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
w Wałbrzychu.


Data uchwały:
2020-09-29

Numer uchwały:
XX/165/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia