W sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XVII/155/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia