W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok.

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XVII/154/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia