W sprawie:
zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
Rada Gminy Walim

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.