W sprawie:
uchylenia uchwały nr XVI/148/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikro przedsi

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XVII/152/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia