W sprawie:
zmiany Statutu Samorządowej Instytucji Kultury - Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XVII/151/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego