W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr VI/49/2019 Rady Gminy Walim z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim.

Data uchwały:
2020-05-26

Numer uchwały:
XVII/150/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.