W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok.

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XVI/149/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia