W sprawie:
wprowadzenia zwolnienia, za część roku 2020, z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XVI/148/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.