W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Dziećmorowice, gmina Walim (część III).

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XVI/147/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.