W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gmina Walim.

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XVI/144/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.