W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim.

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XVI/143/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia