W sprawie:
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027.

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XVI/141/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podpisania