W sprawie:
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Walim na rok szkolny 2019/2020.

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XV/140/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województw Dolnośląskiego.