W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umów dzierżawy nieruchomości zabudowanych, położonych w Zagórzu Śląskim z jednostką organizacyjną Gminy Walim - Samorządową Instytucją Kultury
pn.: „Centru


Data uchwały:
2020-02-28

Numer uchwały:
XV/139/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.