W sprawie:
wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Walimiu, przy ulicy Kościuszki nr 4.

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XV/136/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.