W sprawie:
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XV/135/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.