W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Gazowej we wsi Jugowice, gm. Walim.

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XV/134/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.