W sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XV/132/2020

Podjęta przez:
RADA GMINY WALIM

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2020 roku.