Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027.

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji  do dokumentu oraz:

·      rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów i działań strategicznych gminy,

·      zapoznanie społeczeństwa z projektem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń.

 

Uwagi i propozycje do projektu można zgłaszać na załączonym Formularzu do 14 lutego 2020 r. Formularz należy dostarczyć :

·         do Urzędu Gminy Walim i złożyć w Kancelarii,

·         za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim z dopiskiem: „Konsultacje - Strategia Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027”,

·         przesłać na adres: urzad@walim.pl - temat wiadomości e-mail: „Konsultacje - Strategia Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027”.