W sprawie:
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/131/2020


Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia