W sprawie:
wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok..

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/130/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia