W sprawie:
regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego.

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/128/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.