W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Gminy Walim z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których Gmina Walim jest organem prowadzącym.

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/127/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.