W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Walim na lata 2020-2027".

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/126/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podpisania