W sprawie:
przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Gminy Walim na 2020 rok.

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/125/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia