W sprawie:
przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walim na 2020 rok.

Data uchwały:
2020-01-21

Numer uchwały:
XIV/124/2020

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia