Walim, dnia  26.06..2019  r.

Wykaz Nr   9/2019 z  dnia  26 czerwca 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

  74077/8

  Dziećmorowice

obręb  0007

  Dziećmorowice

nr 2

ul. Bystrzycka 36/1

  146

0,06 ha

udział w częściach wspólnych

2044/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z   kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, dwóch pokoi,  skrytki, garderoby i schowka o łącznej pow. użytkowej   52,48  m2  oraz   dwóch pomieszczeń gospodarczych o pow. 4,00 m2 i 4,26 m2

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa .

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

  57 000 zł.

2

SW1W/000

  74077/8

  Dziećmorowice

obręb  0007

  Dziećmorowice

nr 2

ul. Bystrzycka 36/1a

  146

0,06 ha

udział w częściach wspólnych

  647/10000

Lokal mieszkalny złożony

  z pokoju z aneksem kuchennym,   przedpokoju i wc łącznej pow. użytkowej    19,24  m2  . 

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa .

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

   21 000 zł.

3

SW1W/000

  74077/8

  Dziećmorowice

obręb  0007

  Dziećmorowice

nr 2

ul. Bystrzycka 36/2

  146

0,06 ha

udział w częściach wspólnych

2120/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z salonu z aneksem kuchennym, łazienki z wc, dwóch pokoi,  dwóch przedpokoi  o łącznej pow. użytkowej  55,13 m2   oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 4,26 m2 i komórki o pow. 3,61 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa  .

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

  60 000 zł.

4

SW1W/000

  74077/8

  Dziećmorowice

obręb  0007

  Dziećmorowice

nr 2

ul. Bystrzycka 36/3

  146

0,06 ha

udział w częściach wspólnych

2251/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z   kuchni, łazienki z wc,  trzech pokoi i przedpokoju   o łącznej pow. użytkowej    51,87  m2  oraz pom. gospodarczego    o pow.

7,16 m2  , komórki o pow.   3,68 m2 i dwóch skrytek o pow. 2,90 m2  i 1,30 m2  .

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa .

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

   56 000 zł.

5

SW1W/000

  74077/8

  Dziećmorowice

obręb  0007

  Dziećmorowice

nr 2

ul. Bystrzycka 36/4

  146

0,06 ha

udział w częściach wspólnych

2938/10000

Lokal mieszkalny złożony

 z salonu z aneksem kuchennym, łazienki z wc, dwóch pokoi i dwóch przedpokoi  o łącznej pow. użytkowej  49,56 m2   oraz  komunikacji o pow. 1,65 m2 dwóch komórek o pow. 3,61 m2 i 3,84 m2 oraz strychu o pow.28,65 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa  .

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 54 000 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  26 czerwca 2019 roku.

Wykaz  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  26.06.2019 r. do  18.07.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ogłoszenia ).