Wykaz  Nr   7 /2019   z dnia  25 kwietnia 2019  roku

nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub  najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości, numer obrębu.

Numer ewidencyjny.

Pow. działki.

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu.

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu.

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania.

Wysokość czynszu

 i termin płatności

(w  zł. i q żyta ).

1

SW1W/000

32665/1

Walim

0009  

263/4 o pow.

0,2591 ha

119 m2

Działka niezabudowana

oznaczona jako Br/PsIV.

Ogródek przydomowy -

rolniczy o pow.  119 m2 .

25 zł.

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

2

SW1W/000

45568/5

Dziećmorowice

0001 

248/8 o pow.

0,0969 ha

90 m2

Działka niezabudowana

oznaczona jako  RIVb.

Ogródek przydomowy -

  o pow. 90  m2 .

20 zł. + 23 % VAT

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

3

SW1W/000

26291/3

Walim

0009  

540/7 o pow.

0,0846 ha

24,80 m2

Działka zabudowana oznaczona jako PsV .

Pomieszczenie gospodarcze o pow. 24,80 m2 .

0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz miesięczny

płatny do 10-go każdego miesiąca.

4

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

540/7 o pow.

0,0846 ha

 76 m2

Działka niezabudowana

oznaczona jako  PsV.

Ogródek przydomowy -

 o pow. 90  m2 .

20 zł. + 23 % VAT

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

5

SW1W/000

31188/6

Walim       

0009

 115 o pow.

0,17 ha

  376 m2

Działka niezabudowana

oznaczona jako  PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 3 ogródki przydomowe w tym jeden o pow. 286 m2  i 2 ogródki po 45 m2 .

Ogródki przydomowe rolnicze  jeden o pow. 286 m2  i 2 ogródki po 45 m2 .

Czynsz za pow. :

 45 m 2  - 20 zł. 

 286 m2  - 30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku.

6

SW1W/000

71304/8

Walim       

0009

 516 o pow.

0,10 ha

 227 m2

Działka niezabudowana

oznaczona jako   Bi.

Do wydzierżawienia odrębnie 3 ogródki przydomowe   o pow. 77 m2 , 50 m2  i 100 m2 .

Ogródki przydomowe    pow.  o pow. 77 m2 , 50 m2  i 100 m2 .

Czynsz za pow. :

    77 m2 , 50 m2  i 100 m2  tj.

za pow. do 100 m2 - 20 zł.+ 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku.

7

SW1W/000

32347/6

Walim

0009 

376/23 o pow.

0,1550 ha

26,40 m2

Działka zabudowana, oznaczona symbolem B.

Pomieszczenie gospodarczo- garażowe

 o pow. 26,40 m2 .

1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz miesięczny

płatny do 10-go każdego miesiąca.

8

SW1W/000

64325/9

Dziećmorowice

0007 

147 o pow.

0,06 ha

  32 m2

Działka niezabudowana

oznaczona jako Ps IV.

Miejsca parkingowe.

4 zł. za 1m2 + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja każdego roku.

9

SW1W/000

29850/1

Zagórze Śl. 

0010

 304/12 o pow.

0,1375 ha

155 m2

Działka niezabudowana oznaczona jako PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie dwa ogródki przydomowe o pow. 119 m2  i 36 m2 .

Ogródki przydomowe o pow. 119 m2 i 36 m2 .

Czynsz :

 za pow. 119 m 2  25 zł. + 23 % VAT

za pow.  36 m2

20 zł. + 23 % VAT

Czynsz płatny do 15 maja każdego roku.

Wykaz  podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od  25.04.2019 r. do  17.05.2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).