Wykaz Nr   1/2019 z  dnia 08 lutego 2019 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

 42022/5

   

 Walim

ul.  Szkolna 2/2

0009

  489/3

   0,0993 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

  739/10 000

Lokal mieszkalny złożony

 z   jednego pokoju , kuchni  i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej  28,89  m2  oraz komórki o pow. 1,95 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

    32 600  zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj.  od. 08 lutego 2019 roku.

Wykaz  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj. od   08.02.2019 r. do   01.03. 2019 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).