Wykaz  Nr   16 /2018   z dnia   06 grudnia  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości, numer obrębu.

Numer ewidencyjny.

Pow. działki.

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu.

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu.

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania.

Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta ).

SW1W/000

 32347/6

Walim

0009

 376/28 o pow.

0,1241 ha

 590 m2

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem B.

 Do wydzierżawienia odrębnie ogródki przydomowe o pow. :

280 m2 , 160m2 i 150 m2 .

30 zł.+ 23 % VAT za pow. 280 m2  i

25 zł.+ 23 % VAT

za pow. 160 m2

 i 150 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

SW1W/000

78253/8

Walim

0009

609/1 o pow.

0,13 ha

46,06 m2

Działka  zabudowana oznaczona symbolem B.

Do wynajmu odrębnie trzy pom. gospodarczo - garażowe o pow. : 16,56 m2 , 16,25 m2  i 13,25 m2 .

Stawka miesięczna

 1,12 zł. za 1 m2 + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

SW1W/000

 71230/8

Walim

0009

152/2 o pow.

0,0393 ha

 19,80 m2

Działka  zabudowana oznaczona symbolem Bi.

Pomieszczenie gospodarczo -garażowe o pow. użytkowej 19,80 m2 .

Stawka miesięczna

 1,12 zł. za 1 m2 + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

SW1W/000

73203/4

Walim

0009

538/1 o pow.

0,0206 ha

170 m2

Działka  niezabudowana oznaczona symbolem PsV.

Ogródek przydomowy

o pow. 170 m2 .

25 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

SW1W/000

77967/5

Jugowice

0003

236/2 o pow.

0,02 ha

140 m2

Działka  niezabudowana oznaczona symbolem PsV.

Ogródek przydomowy o pow. 140 m2 .

25 zł. + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

Wykaz   podlega : wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, na okres  21 dni tj.  od   06.12.2018 roku do   27.12.2018 roku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) i na stronie Urzędu Gminy Walim - (www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia).