Walim, dnia 22.11.2018 r.

IT.6840.1.15.2018

 

Wykaz  Nr  15 /2018   z dnia  22 listopada  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości, numer obrębu.

Numer ewidencyjny.

Pow. działki.

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu.

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu.

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania.

Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta ).

   1.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

398/4 o pow.

0,0528 ha

350 m2

Użytki rolne:

Ps V-  0,0350 ha

Ogródek przydomowy Rolnicze

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   2.

SW1W/000

73198/5

Walim

0009

395 o pow.

0,68 ha

0,5950 ha

Użytki rolne:

Ps V- 0,0625 ha

RV- 0,2925 ha

ŁIV- 0,24 ha

Rolnicze

0,83  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   3.

SW1W/000

32353/1

Walim

0009

392/3 o pow. 1,9529 ha

1,9529 ha

Użytki rolne:

PsV- 0,5850 ha

RVI- 1,3679 ha

Rolnicze

0,59  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   4.

SW1W/000

32356/2

Walim

0009

394 o pow. 0,4980 ha

0,40 ha

Użytek rolny:

PsV- 0,40 ha

Rolnicze

0,40  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   5.

SW1W/000

73198/5

Walim

0009

397 o pow. 0,14 ha

0,14 ha

Użytek rolny:

RV- 0,14 ha

Rolnicze

25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   6.

SW1W/000

73199/2

Walim

0009

523/1 o pow. 0,49 ha

0,49 ha

Użytki rolne :

Ps V-0,17 ha

ŁVI - 0,21 ha,

W- 0,05 ha rów

W - stojące- 0,06 ha

Rolnicze

0,61  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   7.

SW1W/000

32352/4

Walim

0009

392/4 o pow.

1,4160 ha

1,34 ha

Użytki rolne :

ŁIV-1,11 ha

RVI- 0,23 ha

Rolnicze

1,11  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   8.

SW1W/000

73366/4

Walim

0009

391 o pow.

0,70 ha

0,70 ha

Użytek rolny:

ŁIV - 0,70 ha

Rolnicze

1,40  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

   9.

SW1W/000

32355/5

Walim

0009

392/1 o pow. 0,7428 ha

0,7428 ha

Użytek rolny:

RVI- 0,7428 ha

Rolnicze

Użytek klasy VI zwolniony

z czynszu.

 10.

SW1W/000

32354/8

Walim

0009

392/2 o pow.

0,7011 ha

0,7011ha

Użytki rolne:

RVI- 0,0763 ha

PsV- 0,6248 ha

Rolnicze

0,62  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

 11.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

398/1 o pow. 0,0437 ha

235 m2

Użytek rolny:

Ps V

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

73 m2 i 162 m2  .

20 zł. + 23 % VAT  za 73 m2

i   25 zł. + 23 % VAT  za 162 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

 12.

SW1W/000

32351/7

Walim

0009

392/5 o pow.

2,5558

2,5558 ha

Użytki rolne:

ŁIV- 1,8236 ha

RVI- 0,7322 ha

Rolnicze

3,65  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

 13.

SW1W/000

31188/6

Walim

0009

121 o pow.

0,40 ha

33,70 m2

Działka

oznaczona symbolem Br/ PsIV .

Do wydzierżawienia odrębnie 3 pomieszczenia

gospodarcze o pow.

9,70 m2 , 19,10 m2  i 7,00 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

 14.

SW1W/000

31188/6

Walim

0009

121 o pow.

0,40 ha

75 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/ PsIV.

Ogródek

przydomowy o pow.

75 m2 .

20 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

 15.

SW1W/000

31188/6

Walim

0009

129/9 o pow. 0,1262 ha

146 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B/ PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

47 m2 i 99 m2  .

20 zł. + 23 % VAT  za 47 m2 i   20 zł. + 23 % VAT  za 99m2

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

 16.

SW1W/000

36482/2

Walim

0009

132/7 o pow. 0,0814 ha

23 m2

Działka

oznaczona symbolem Br/PsV.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow. 23 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

17.

SW1W/000

36482/2

Walim

0009

132/7 o pow. 0,0814 ha

24,80 m2

Działka

oznaczona symbolem Br/PsV.

Pomieszczenie

gospodarczo - garażowe

o pow. 24,80 m2 .

Stawka miesięczna  1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

18.

SW1W/000

36482/2

Walim

0009

132/7 o pow. 0,0814 ha

137 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/ PsIV.

Ogródek

przydomowy o pow.

137 m2 .

25 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

19.

SW1W/000

71222/9

Walim

0009

98 o pow.

0,05 ha

500 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Ps IV.

Ogródek

przydomowy o pow.

500 m2 .

35 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

 20.

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

151/4 o pow.

0,27 ha

22,40 m2

Działka

oznaczona symbolem B.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow. 22,40 m2

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

21..

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

151/4 o pow.

0,27 ha

19,80  m2

Działka

oznaczona symbolem B.

Pomieszczenie

gospodarczo- garażowe

o pow. 19,80 m2 .

Stawka miesięczna 1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

22.

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

152/2 o pow.

0,0393 ha

31,90 m 2

Działka

oznaczona symbolem Bi.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow.

31,90 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

23.

SW1W/000

37 659

Walim

0009

88 o pow.

0,0709 ha

19,25 m2

Działka

oznaczona symbolem Bi.

Grunt pod garażem

o pow. 19,25 m2 .

Stawka miesięczna 2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

24.

SW1W/000

71230/8

Walim

0009

152/2 o pow.

0,0393 ha

115 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Do wydzierżawienia

odrębnie  3 ogródki przydomowe o pow.

75 m2 ,37 m2  i  3 m2 .

20 zł. + 23 % VAT za pow.

76 m2 , 37 m 2

i 3 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

25.

SW1W/000

36670/7

Walim

0009

252/6 o pow.

0,0324 ha

324 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bp.

Ogródek

przydomowy o pow.

324 m2 .

30 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

26.

SW1W/000

36677/6

Walim

0009

252/11 o pow.

0,1252 ha

336 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B/ PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 4 ogródki

przydomowe o pow.

61 m2 , 15m 2 , 152 m 2 ,

i  108  m2  .

20 zł. + 23 % VAT  za  61 m2 i

15 m2  oraz

25 zł. + 23 % VAT  za  152 m2  i

108 m2

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

27.

SW1W/000

36677/6

Walim

0009

252/11 o pow.

0,1252 ha

20 m 2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B/ PsIV.

Miejsce parkingowe o pow. 20 m2 .

Stawka  roczna

4 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do  15 maja

28.

SW1W/000

73358/5

Walim

0009

599/2 o pow.

0,1681 ha

690 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B i B/RV

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow. 390 m2 i 300 m2 .

30 zł. + 23 % VAT za pow. 300 m2 i 390 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

29.

SW1W/000

73358/5

Walim

0009

599/2 o pow.

0,1681 ha

36 m2

Działka

oznaczona symbolem B i B/RV.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow. 36 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

30.

SW1W/000

39929/9

Walim

0009

318/8 o pow.

0,0073 ha

13 m2

Działka  oznaczona   symbolem

B .

Wiata garażowa o pow.

13 m2.

Stawka  roczna

6 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do  15 maja

31.

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/23 o pow.

0,1550 ha

1519 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Do wydzierżawienia odrębnie 7 ogródków

przydomowych o pow.

299 m2 , 280 m 2 ,  400 m 2  80 m2  , 160 m2 , 150 m2  i 150 m2.

20 zł. + 23 % VAT  za   80 m2 ,

25 zł. + 23 % za 160 m2

i 150 m2 ,

30 zł. + 23 %

za 299 m2

280 m2 i 400 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

32.

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/23 o pow.

0,1550 ha

9,60 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Garaż o pow. 9,60 m2 .

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

33.

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/23 o pow.

0,1550 ha

26,40 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe

o pow.  26,40 m2 .

Stawka miesięczna 1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

34.

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/28 o pow.

0,1241 ha

21,70 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow. 21,70 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

35.

SW1W/000

20975/0

Walim

0009

377/1 o pow.

1,50 ha

600 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

po 300 m2  .

30 zł. + 23 % VAT  za  pow. 300 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

36.

SW1W/000

32347/6

Walim

0009

376/24

o pow.

0,0338 ha

175 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Do wydzierżawienia odrębnie 3 ogródki

przydomowe o pow.

35 m2  , 100 m 2 i  40 m2  .

20 zł. + 23 % VAT  za pow. 35 m2 , 100 m2  i    40 m2

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

37.

SW1W/000

71383/5

Walim

0009

358/2 o pow. 0,2058 ha

16 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Ogródek

przydomowy o pow.

16 m2 .

20 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

38.

SW1W/000

38391/1

Walim

0009

323/6 o pow.

0,0138 ha

50 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Ps IV.

Ogródek

przydomowy o pow.

50 m2 .

20 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

39.

SW1W/000

32665/1

Walim

0009

263/4 o pow. 0,2591 ha

117 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/ PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

95 m2  i 22 m 2  .

20 zł. + 23 % VAT  za  pow.  95  m2  i  22 m2  .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

40.

SW1W/000

71187/1

Walim

0009

463 o pow.

0,88 ha

0,88 ha

Użytki rolne:

PsV- 0,20 ha

PsVI- 0,68 ha

Rolnicze

0,20  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

41.

SW1W/000

73368/8

Walim

0009

638/2 o pow.

0,50 ha

0,50 ha

Użytek rolny :

PsIV- 0,50 ha

Rolnicze

1,0  kwintal żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

42.

SW1W/000

33888/7

Walim

0009

651/1 o pow.

1,7720 ha

1,4930 ha

Użytki rolne:

PsV- 1,2658 ha

R VI- 0,2272 ha

Rolnicze

1,27  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

43.

SW1W/000

33887/0

Walim

0009

651/2 o pow.

0,2738 ha

0,2528 ha

Użytek rolny :

RVI - 0,2528 ha

Rolnicze

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

44.

SW1W/000

70995/1

Walim

0009

457/1 o pow. 3,31 ha

2,96 ha

Użytki rolne:

PsV- 1,14 ha

PsIV- 0,43 ha

ŁIV- 1,39 ha

Rolnicze

4,78  kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny w dwóch ratach  do 15 maja i 15 września.

45.

SW1W/000

71374/9

Walim

0009

467 o pow.

0,64 ha

0,1250 ha

Użytek rolny:

PsIV-0,1250 ha

Rolnicze

25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

46.

SW1W/000

71374/9

Walim

0009

467 o pow.

0,64 ha

773 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsV.

Do wydzierżawienia odrębnie 3 ogródki

przydomowe o pow.

180 m2 ,  393 m2 i  200 m2  .

25 zł. + 23 % VAT  za  180 m2 i   200 m 2  . oraz

30 zł. + 23 % VAT  za  393 m2

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

47.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

619/3 o pow.

0,09 ha

60 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/Ps V.

Ogródek

przydomowy o pow.

60 m2 .

20 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

48.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

619/3 o pow.

0,09 ha

39,70 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/ Ps V.

Do wydzierżawienia odrębnie dwa pomieszczenia

gospodarcze o pow.  16 m2

i 23,70 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

49.

SW1W/000

69844/8

Walim

0009

605/2 o pow.

1,00 ha

434 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

R V.

Ogródek

przydomowy o pow.

434 m2 .

35 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

50.

SW1W/000

48052/6

Walim

0009

590/4 o pow. 0,2462 ha

795 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 4 ogródki

przydomowe o pow.

100 m2 , 191 m2 , 220 m2

i  284 m2 .

Czynsz za pow.100 m 2 - 20 zł. + 23 % VAT, czynsz za 191 m2 - 25 zł. + 23 % VAT , czynsz za pow. 220 m2

i 284 m2 - 30 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

51.

SW1W/000

71381/1

Walim

0009

409/1 o pow.

1,30 ha

360 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

RIVb.

Ogródek

przydomowy o pow.

360 m2 .

30 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

52.

SW1W/000

71381/1

Walim

0009

409/1 o pow.

1,30 ha

1100 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

RIVb.

Rolnicze

25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

53.

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

596 o pow.

0,12 ha

116 m2

Działka     symbolem

dr.

Ogródek przydomowy o pow. 110 m2  i 6 m2  pod budynkiem gospodarczym.

25 zł. + 23 % VAT za ogródek oraz 3 zł. za 1 m2 pod budynkiem gospodarczym.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

54.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

701/12 o pow.

0,1565 ha

878  m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsV

Do wydzierżawienia odrębnie 6 ogródków

przydomowych o pow.

220 m2 , 116 m 2 ,  116 m 2  116 m2  , 90 m 2 i 220 m2 .

30 zł. + 23 % VAT  za pow. 220 m2 , 25 zł. + 23 % za pow. 116 m2

i 20 zł. + 23 % VAT za pow. 90 m 2 . Czynsz roczny płatny do 15 maja.

55.

SW1W/000

86835/7

Walim

0009

701/13 o pow.

0,1211 ha

86 m2

Działka     symbolem

Bi.

Ogródek przydomowy o pow.  78 m2  i 8 m2  pod altaną.

25 zł. + 23 % VAT za ogródek oraz 3 zł. za 1 m2 + 23 % VAT pod  altaną.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

56.

SW1W/000

86835/7

Walim

0009

701/13 o pow.

0,1211 ha

42 m2

Działka     symbolem

Bi.

Do wydzierżawienia odrębnie grunt pod dwoma garażami o pow. po 21 m2 .

Stawka miesięczna  2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

57.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

554/4 o pow.

0,0927 ha

40 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Do wydzierżawienia

odrębnie dwa pomieszczenia

gospodarcze o pow.

po  20 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

58.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

554/4 o pow.

0,0927 ha

288 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

226 m2  i 62  m 2 .

30 zł. + 23 % VAT  za pow.  226 m2 i 20 zł. + 23 % za pow.  62 m2

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

59.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

554/1 o pow.

0,0507 ha

102 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Ogródek

przydomowy o pow.

102 m2 .

25 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

60.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

552/2 o pow.

0,2713 ha

680 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

320 m2  i   360 m 2 .

30 zł. + 23 % VAT  za pow.   320  m2 i  360 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

61.

SW1W/000

71304/8

Walim

0009

516 o pow.

0,10 ha

70 m 2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Ogródek

przydomowy o pow.

70 m2 .

20 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

62.

SW1W/000

71304/8

Walim

0009

516 o pow.

0,10 ha

56 m 2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Ogródek przydomowy o pow. 47 m2  i 9 m2  pod budynkiem gospodarczym.

20 zł. + 23 % VAT za ogródek oraz 3 zł. + 23 % VAT za 1 m2 pod budynkiem gospodarczym.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

63.

SW1W/000

73196/1

Walim

0009

538/3 o pow.

0,0624 ha

150 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Ogródek

przydomowy o pow.

150 m2 .

25 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

64.

SW1W/000

73196/1

Walim

0009

538/3 o pow.

0,0624 ha

28 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bi.

Do wydzierżawienia

odrębnie  pięć pomieszczeń

gospodarczych  o pow.

po 5,60 m2 .

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

65.

SW1W/000

71299/9

Walim

0009

695 o pow.

0,07 ha

100 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsV.

Ogródek

przydomowy o pow.

100 m2 .

20 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

66.

SW1W/000

83404/6

Walim

0009

513/3 o pow.

0,0969 ha

484 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsV

Do wydzierżawienia odrębnie 5 ogródków

przydomowych o pow.

184 m2 , 64 m 2 ,  78 m 2  96 m2  i  62 m2 .

25 zł. + 23 % VAT  za pow. 184 m2 i 20 zł. + 23 % za pow. 64 m2 , 78 m2 , 96 m2 i 62 m2.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

67.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

491 o pow.

0,19 ha

50,25 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsIV.

Do wydzierżawienia

odrębnie dwa pomieszczenia

gospodarcze o pow.

40 m2  i 10,25 m2.

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

68.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

494/2 o pow.

0,3196 ha

30 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bp.

Do wydzierżawienia

odrębnie  dwie wiaty garażowe o pow. po

15 m2 .

Stawka roczna

6 zł. + 23 % VAT za 1 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

69.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

494/2 o pow.

0,3196 ha

16,80 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bp.

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe

o pow. 16,80 m2 .

Stawka miesięczna 1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

70.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

494/2 o pow.

0,3196 ha

22,60 m

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bp.

Garaż

o pow. 22,60 m2 .

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

71.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

491 o pow.

0,19 ha

974 m 2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsIV.

Do wydzierżawienia odrębnie 4 ogródki

przydomowe o pow.

400 m2 , 228 m 2 , 186 m 2  160 m2  .

30 zł. + 23 % VAT  za pow. 400 m2 , 30 zł. + 23 % za pow. 228 m2 i 25 zł. + 23 % VAT za pow. 186 m2 i 160 m2.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

72.

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

630 o pow.

1,05 ha

257 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

RIVb.

Ogródek

przydomowy o pow.

257  m2 .

30 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

73.

SW1W/000

30092/9

Walim

0009

626/2 o pow.

0,0082 ha

16 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bp.

Ogródek

przydomowy o pow.

16 m2 .

20 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

74.

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

631/1 o pow.

2,28 ha

399 m2

Użytek rolny :

RIVb

Ogródek

przydomowy o pow.

399 m2  - rolnicze.

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

75.

SW1W/000

65153/9

Walim

0009

631/1 o pow.

2,28 ha

630 o pow.

1,05 ha

360 m2

Użytek rolny :

RIVb

Ogródek

przydomowy o pow.

360 m2  - rolnicze.

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

76.

SW1W/000

71301/7

Walim

0009

542 o pow.

1,25 ha

0,2108 ha

Użytek rolny :

Ps V

Rolnicze

30 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

77.

SW1W/000

71385/9

Walim

0009

348/4 o pow. 0,1159 ha

313 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

PsV.

Ogródek

przydomowy o pow.

313 m2 .

30 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

78.

SW1W/000

25682/4

Walim

0009

603/2 o pow.

0,1952 ha

0,1952 ha

Użytek rolny :

ŁIV- 0,1952  ha

Rolnicze

25 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

79.

SW1W/000

71301/7

Walim

0009

603/6 o pow.

1,29 ha

1,29 ha

Użytek rolny :

ŁIV-  1,29 ha

Rolnicze

2,58 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

80.

SW1W/000

25682/4

Walim

0009

603/3 o pow.

0,7255 ha

0,60 ha

Użytki  rolne :

ŁIV-  0,11 ha

ŁV- 0,49 ha

Rolnicze

0,71 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

81.

SW1W/000

25684/8

Walim

0009

684/5 o pow.

0,0691 ha

0,0691 ha

Użytek rolny :

Ps IV- 0,0691  ha

Rolnicze

40 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

82.

SW1W/000

25682/4

Walim

0009

684/6 o pow.

3,2527 ha

3,2227 ha

Użytki  rolne :

PsIV-3,1427 ha

RV- 0,08 ha

Rolnicze

6,29 kwintala żyta.

Czynsz roczny płatny  w dwóch ratach do 15 maja

i 15 września.

83.

SW1W/000

73511/6

Walim

0009

692 o pow. 0,05 ha

0,05 ha

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Rolnicze - ogródek

przydomowy o pow.

500  m2 .

35 zł.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

84.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

752/2 o pow.

0,10 ha

45 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Bz.

Miejsca parkingowe

4 zł., za 1 m2 +23 % VAT.

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

85.

SW1W/000

32183/8

Walim

0009

419/11 o pow.

0,2226 ha

7 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

B.

Pomieszczenie

gospodarcze o pow.  7 m2

Stawka miesięczna 0,55 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

86.

SW1W/000

25596/2

Walim

0009

407/2 o pow.

0,1492 ha

510 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

RIVb.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki

przydomowe o pow.

370 m2  i   140 m 2 .

30 zł. + 23 % VAT  za pow.   370  m2 i  25 zł. + 23 % VAT  za pow. 140 m2 .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

87.

SW1W/000

36154/4

Walim

0009

482/1 o pow.

0,0407 ha

9 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/PsIV.

Garaż  o pow. 9 m2

Stawka miesięczna 2,52 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego miesiąca.

88.

SW1W/000

48052/6

Walim

0009

590/4 o pow.

0,2462 ha

16,20 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Br/PsIV.

Garaż o pow. 16,20 m2

Stawka miesięczna 1,94 zł. za 1 m2  + 23 % VAT.

Czynsz płatny do 10- go każdego

89.

SW1W/000

69997/5

Walim

0009

502 o pow. 0,11ha

388 m2

Działka niezabudowana oznaczona   symbolem

Ps V.

Ogródek przydomowy.

30 zł. + 23 % VAT .

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

90.

SW1W/000

75379/2

Walim

0009

261 o pow.

0,10 ha

1 m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

1 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

91.

SW1W/000

27779/5

Walim

0009

414/7 o pow.

0,0699 ha

1 m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

1 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

92.

SW1W/000

26291/3

Walim

0009

567 o pow.

0,07 ha

1 m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

1 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

93.

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

561 o pow.

0,07 ha

1 m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

1 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

94.

SW1W/000

75378/5

Walim

0009

596 o pow.

0,12 ha

1 m2

Działka niezabudowana

Pojemnik na odzież używaną.

1 zł. + 23 % VAT

Czynsz roczny płatny do 15 maja.

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres od 22 listopada 2018 roku do 14 grudnia 2018 roku.