Wykaz  Nr  13/2018   z dnia    13 listopada  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do  sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Powierzchnia

działki 

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

  Cena nieruchomości

1

SW1W/000

37658/4

 

Walim

ul. Wyszyńskiego 52/1

   Nr obrębu 0009

  88/2 o pow. 

  0,1108 ha

udział w częściach wspólnych nieruchomości

1836/10000

  

  Lokal mieszkalny złożony z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o łącznej pow. 49,20 m2 oraz komórki o pow. 3,10 m2 .

 Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania :

lokal mieszkalny.

   

  53 500 zł.

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  13 listopada  2018 roku.

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres od 13 listopada 2018 roku do 05 grudnia 2018 roku.