Walim, dnia  08.11.2018 r.

               Ogłoszenie Nr  18/2018

               Wójta Gminy Walim

o odwołaniu przetargów wyznaczonych

na dzień 12 listopada 2018 roku.

 Wójt Gminy Walim działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz .U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami),  odwołuje nw. drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, wyznaczone na dzień 12 listopada 2018 roku :

1) Działka numer   63/4 o pow. 1862 m 2 położona w  Walimiu, obręb  Walim, jednostka ewidencyjna Walim. Ogłoszenie Nr 14/2018 z dnia 27.09.2018 r. 

2) Działka numer  757/1 o pow. 1201 m 2 położona w  Walimiu, obręb  Walim, jednostka ewidencyjna Walim. Ogłoszenie Nr 15/2018 z dnia 27.09.2018 r. 

3) Działka numer  757/2 o pow. 1200 m 2 położona w  Walimiu, obręb  Walim, jednostka ewidencyjna Walim. Ogłoszenie Nr 16/2018 z dnia 27.09.2018 r.   

 Przyczyna odwołania przetargu : uchwalenie 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9, 58-320 Walim oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ).