Wykaz  Nr  9/2018   z dnia  09  lipca  2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

 71305/5

Walim

   Nr obrębu 0009

  734 o pow. 0,08 ha

 800 m2

  

 Działka niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej, oznaczona jako  PsV.

 . 

 Ogródek  przydomowy

   

Czynsz  roczny

  40 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

24975/8

Zagórze Śląskie

109/14 o pow.

1486 m2

 350 m2

 Działka niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej, oznaczona jako  PsIV.

 . 

 Ogródek  przydomowy

 o pow. 350  m 2

   

Czynsz  roczny

20 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

3

SW1W/000

75378/5

Walim

Nr obrębu 0009

  579/3 o pow. 0,02 ha

 110 m2

  

 Działka niezabudowana, położona przy drodze asfaltowej, oznaczona jako  dr.

 . 

 Ogródek  przydomowy  o pow. 110 m2

   

Czynsz  roczny

 15 zł. + 23 % podatek VAT

 Czynsz   płatny do  15 maja .

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres  od  09 lipca 2018 roku do  31 lipca 2018 roku.