Walim, dnia 16.05.2018 r.

IT.6840.1.5.2018

 

Wykaz  Nr  5/2018   z dnia   16 maja 2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy/ najmu

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

 42026/3 

Walim

ul. Szkolna

   Nr obrębu 0009

   489/5 o pow. 0,8044 ha

 124 m2

  

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem PsV.

  Zabudowa mieszkaniowa. 

Ogródek  przydomowy o pow. 115 m2  oraz grunt pod komórka o pow. 9 m2  .

Czynsz  roczny

za ogródek 15  zł. + 23 % podatek VAT

za grunt pod komórką 3 zł. za

 1 m2 + 23 % VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

 42026/3 

Walim

ul. Szkolna

   Nr obrębu 0009

   489/5 o pow. 0,8044 ha

 518 m2

  

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem PsV.

Do wydzierżawienia odrębnie 2 ogródki o pow. 18 m2  i 500 m2

  Zabudowa mieszkaniowa. 

2 ogródki  przydomowe o pow. 18 m2  i 500 m2  .  

Czynsz  roczny

za ogródek o pow. 18 m 2 12  zł. + 23 % podatek VAT

za ogródek o pow. 500 m 2  -  30 zł.

Czynsz   płatny do  15 maja .

3

SW1W/000

42026/3

Walim

ul. Szkolna

   Nr obrębu 0009

   489/5 o pow. 0,8044 ha

  22,80 m2

  

Działka zabudowana

budynkiem gospodarczo- garażowym o pow. użytkowej 22,80 m2

Pomieszczenie gospodarczo - garażowe .

Stawka miesięczna

1,12 zł. za 1 m2  + 23 % VAT

Czynsz płatny do 10- go maja

każdego miesiąca.

4

SW1W/000

32657/2

Walim

Wyszyńskiego

Nr obrębu  0009

691/2 o pow.

0,1231 ha

105 m2

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem Ps IV.

  Zabudowa mieszkaniowa. 

Ogródek  przydomowy

o pow. 105 m2  .  

Czynsz  roczny

za ogródek 15  zł. + 23 % podatek VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

5

SW1W/000

12605/7

Jugowice

ul.  Zarzecze

Nr obrębu 0003

194/5 o pow.

0,4967 ha

4967 m2

Działka niezabudowana, w części  porośnięta drzewami i krzewami, oznaczona jako użytki RIVb, PsVI, RV

Rolnicze

Czynsz  roczny

 0,65 q żyta

Czynsz   płatny do  15 maja .

6

SW1W/000

36154/4

Walim

Nr obrębu 0009

482/1 o pow. 0,0407 ha

 288 m2

Działka oznaczona symbolem Br/PsIV

 Odrębnie do wydzierżawienia:

3 ogródki po 51 m2  i

2 ogródki po 35 m 2 i 1  ogródek 65 m2

Zabudowa mieszkaniowa. 

 6 ogródków przydomowych

o łącznej pow.  288 m2

Czynsz  roczny

za ogródki  o pow. 51m2, 35m2 i 65 m2  po  12  zł. + 23 % podatek VAT.

Czynsz   płatny do  15 maja .

7

SW1W/000

71230/8

Walim

Nr obrębu

0009

151/4 o pow.

 0,27 ha

 132 m2

Działka niezabudowana oznaczona symbolem Ps IV.

Zabudowa mieszkaniowa. 

Ogródek  przydomowy

o pow.  132  m2  .  

Czynsz  roczny

za ogródek 15  zł. + 23 % podatek VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

8

SW1W/000

45568/5

Dziećmorowice

Nr obrębu

0001

248/8 o pow. 0,0969 ha

278 m 2

Działka oznaczona symbolem  RIVb.

 Odrębnie do wydzierżawienia:

2 ogródki po 90 m2   i 1  ogródek  98 m2

Zabudowa mieszkaniowa. 

3 ogródki  przydomowe

o łącznej pow.  278 m2

Czynsz  roczny

za ogródki  o pow.  90 m2  i 98 m2  po  12  zł. + 23 % podatek VAT.

Czynsz   płatny do  15 maja .

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres  od  16.05.2018 roku do 07.06.2018 roku.