Walim, dnia 10.04.2018 r.

IT.6840.1.3.2018

Wykaz  Nr  3/2018   z dnia  10 kwietnia 2018  roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do dzierżawy / najmu.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

(w  zł. i q żyta )

1

SW1W/000

     76673/0

 

Walim

   Nr obrębu 0009

  499/1 o pow. 0,0274 ha

 92 m2

  

 Działka niezabudowana oznaczona symbolem  B.

  Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Ogródek przydomowy o pow. 92 m 2 .

Czynsz  roczny

 12  zł. + 23 % podatek VAT.

Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

     18890/3

 

Walim

   Nr obrębu 0009

  563/2 o pow. 0,0684 ha.

98 m 2

Działka niezabudowana oznaczona symbolem  B.

Zabudowa mieszkaniowo - usługowa.

Ogródek przydomowy o pow. 82 m 2  oraz  grunt pod wiatą o pow. 16 m2

Czynsz  roczny

12      zł. + 23 %

podatek VAT.

za ogródek

 96 zł. + 23 % VAT.

za grunt pod wiatą

Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

32813/4

Walim

Nr obrębu 0009

ul. 3- go Maja 1

 579/2  o pow.

0, 0671 ha

 66,50 m2

  Lokal użytkowy  numer 1b  o pow. użytkowej 66,50 m2 ,

złożony z pięciu pomieszczeń.

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

 Lokal  użytkowy przeznaczony na cele usługowo- produkcyjne i handlowe.

Stawka miesięczna   

 6,26 zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

3

SW1W/000

   72 454/1

 Zagórze Śl.

Nr obrębu 0010

  297/1 o pow.

0,2076 ha

 384  m2

 Działka niezabudowana

oznaczona symbolem ŁIV .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

 Ogródek przydomowy o pow. 384 m2

 Czynsz  roczny

 20  zł. + 23 % podatek VAT.

Czynsz   płatny do  15 maja .    

4

SW1W/000

   72 454/1

 Zagórze Śl.

Nr obrębu 0010

  297/1 o pow.

0,2076 ha

   259 m2

 Działka niezabudowana

oznaczona symbolem ŁIV .

Zabudowa mieszkaniowo- usługowa.

   Poprawa zagospodarowania działki nr 295.

 Czynsz  roczny

  77,70  zł. + 23 % podatek VAT.

Czynsz   płatny do  15 maja .   

 ( 0,30 zł. za 1 m2 )

5

SW1W/000

71904/4

Dziećmorowice nr 1

Nr obrębu 0001

384 o pow. 1,87 ha

 1,87 ha

Użytki rolne Łkl. IV

 i Ł kl. V.

Rolnicze.

Czynsz  roczny

  3,70 q żyta 

Czynsz   płatny do  15 maja .    

                               

Wykaz podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia) na okres  10.04.2018 r. do 02.05.2018 r.