W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie (ul. Drzymały), gm. Walim

Data uchwały:
2018-02-27

Numer uchwały:
XXXVII/235/2018

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia