Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIK REFERATU IT

Wójt Gminy Walim

 ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia, posiadającym znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe budowlane,

- trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

- znajomość programów kosztorysowania,

- uprawnienia budowlane,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

- komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

- doświadczenie w pracy samorządowej

 

3. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

- opracowywanie założeń rzeczowo-finansowych do gminnych programów inwestycyjnych,

- przygotowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych, dostaw i usług,

- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym i rzeczowym inwestycji i   remontów które są współfinansowane ze źródeł pozabudżetowych gminy,

- prowadzenie i koordynowanie wszystkich bieżących spraw inwestycyjno-remontowych realizowanych na terenie gminy,

- współpraca z gminnymi jednostkami w zakresie organizowania przetargów,

- opracowanie projektów programów związanych z rozwojem gminy,

- realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy w zakresie referatu infrastruktury technicznej,

- koordynacja i nadzór nad pracą referatu IT.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny,

- kopia dyplomy ukończenia studiów oraz dokumentów posiadających dodatkowe kwalifikacje,

- kserokopia świadectw pracy,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznym,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych (Dz. U. z 2002r nr 101,poz.926 z późniejszymi zmianami).

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (wrzesień 2017r) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 4,63%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (lub przesłać pocztą) w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Walim w sekretariacie Urzędu przy ulicy Bocznej 9 pok.1,

                                                 z  dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko kierownika referatu infrastruktury technicznej

do dnia 17.10.2017r do godz. 12.00.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Bocznej 9.

 

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z zarządzeniem Nr 267/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 15 marca 2006r w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walimiu.

 

Kandydat zostanie zatrudniony zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r poz.922) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r Nr 223, poz. 1458).

 

 

Walim 06.10.2017r

 

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Walim 18.10.2017r

 

INFORMACJA 

Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

nazwa stanowiska pracy

 

Informuje, że na w/w stanowisko pracy, przesłano 1 aplikację, która nie spełnia wymogów formalnych.

 

 Przewodniczący Komisji

 Aleksandra Ignaszak

Walim 18.10.2017r

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Świerszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Świerszczak
Data wprowadzenia:2017-10-06 08:43:33
Opublikował:Renata Świerszczak
Data publikacji:2017-10-06 08:48:34
Ostatnia zmiana:2017-10-18 09:37:04
Ilość wyświetleń:1049
Gmina Walim
Boczna 9, 58-320 Walim

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij