W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Zagórze Śląskie, Gm. Walim (Jezioro Bystrzyckie)

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXII/186/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia