Walim, dnia 29.06.2017 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9,  oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl  ) i na stronie Urzędu Gminy Walim -  ( www.walim.pl : menu Dla inwestora - Przetargi i ogłoszenia ) został wywieszony na okres od 29.06.2017 r. do     20.07.2017 r. wykaz  Nr 9/2017 z dnia  29.06.2017 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży .

Wykaz Nr 9/2017 z  dnia  29.06. 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

    83529/8

 Walim

ul. Boczna 10/5

0009

 324/2

   0,0397 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

1908/10 000

Lokal mieszkalny złożony

 z 3 pokoi i, kuchni

 o łącznej pow. użytkowej   60,62 m2  oraz komórki o pow. 4,74 m2

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 70 600  zł.

2

SW1W/000

    45934/2

  Zagórze Śląskie

ul. Główna 34/2

0010

   110/2

   0,1161 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 1723/10 000

 Lokal mieszkalny złożony

z jednego pokoi i kuchni

 o łącznej pow. użytkowej     38,88 m2 oraz pom. przynależnych  o łącznej pow.  4,78 m2  .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 42 800  zł.

3

SW1W/000

   57306/8

 Walim

ul.  Kościuszki  31/10

0009

  552/1

0,0979 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 819/10 000

Lokal mieszkalny złożony

z 2 pokoi, łazienki z wc, przedpokoju i kuchni, garderoby, schowka i dwóch pomieszczeń - korytarzy

 o łącznej pow. użytkowej     51,58  m2 .

 Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

 60 000 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  29 czerwca 2017 roku.