Wykaz Nr 8/2017 z  dnia  22.06. 2017 roku nieruchomości gminnych

przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer

 działki

Pow.

 działki 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1

SW1W/000

    38095/6

  Jugowice

ul.  Górna 81/1

0003

 453

   0,1200 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

2896/10 000

Lokal mieszkalny złożony

 z 3 pokoi, kuchni, łazienki,   przedpokoju, wiatrołapu i pom. pomocniczego

 o łącznej pow. użytkowej   83,45 m2 .

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

        75 800  zł.

2

SW1W/000

    54549/2

 Walim

ul. Kościuszki 27/6

0009

  554/3

   0,1447 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 878/10 000

 Lokal mieszkalny złożony

z 2 pokoi i kuchni

 o łącznej pow. użytkowej    35,91 m2 oraz pom. przynależnych  o łącznej pow. 9,59 m2

Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

        37 000  zł.

3

SW1W/000

    30211/0

 Walim

ul. Wzgórze Wawel  2/6

0009

 472

0,2200 ha

udział w częściach wspólnych

nieruchomości

 1049/10 000

Lokal mieszkalny złożony

z 2 pokoi, łazienki, wc, przedpokoju i kuchni

 o łącznej pow. użytkowej     39,59 m2 oraz pom. przynależnych  o łącznej pow.  7,19 m2

 Zabudowa mieszkaniowa.

Sposób zagospodarowania:

lokal mieszkalny.

        47 700 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) mogą złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  22 czerwca 2017 roku.