Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WALIM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.

 Walim, dnia 18 maja 2017 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WALIM

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwał:

- nr XVIII/160/2017 Rady Gminy Walim z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/122/2016 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim (dz. nr 124, 233/1, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6),

- nr XXII/120/2016 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2017 roku w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gmina Walim (dz. nr 52/2, 52/3),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2017r. do 16 czerwca 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna  9, 58-320 Walim, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Walim, o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

 

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Walim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2017 r.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Walim

                                                                                                                  Adam Hausman

Metadane

Źródło informacji:Sebastian Mika
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sebastian Mika
Data wprowadzenia:2017-05-18 13:43:11
Opublikował:Sebastian Mika
Data publikacji:2017-05-18 13:44:38
Ostatnia zmiana:2017-05-18 13:44:51
Ilość wyświetleń:551

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij