W sprawie:
zmiany Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Walim z dnia 24 marca 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


Data uchwały:
2017-05-09

Numer uchwały:
XXIX/168/2017

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego