Walim, dnia 16.02.2017 r.

Informacja

Wójt Gminy Walim, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walimiu ul. Boczna nr 9, został wywieszony na okres od  16.02.2017  r. do  09.03.2017 r. wykaz Nr  1/2017 z dnia  16.02.2017 r. nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem.

Wykaz Nr    1/2017 z dnia   16 lutego 2017 roku nieruchomości gminnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę, najem.

 

Lp

Numer KW

Położenie nieruchomości numer obrębu

Numer ewidencyjny

Pow. działki

Powierzchnia

do  dzierżawy,

najmu. 

Opis  nieruchomości

przeznaczonej do oddanie w dzierżawę , najem.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 Wysokość czynszu i termin płatności

1

SW1W/000

  73828/1

 

  Walim

 673 o pow. 0,46 ha

 220 m 2 

Działka niezabudowana, 

użytkowana jako ogródek, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem  B.

  Zabudowa mieszkaniowo-

 usługowa.

 Ogródek przydomowy o pow. 220 m2

  Czynsz  roczny

 20,00 zł. + 23 % VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .

2

SW1W/000

40655/7

 Jugowice

86/2 o pow. 0,1928 ha

8,75 m2

Garaż murowany o pow. użytkowej

8,75 m2 .Teren działki oznaczony w ewidencji gruntów symbolem  B/RIVb.

Zabudowa mieszkaniowa.

Garaż

Stawka miesięczna 4,62 zł. za 1 m2 + 23 % VAT. Czynsz płatny do 10 -go każdego miesiąca.

Czynsz podlega waloryzacji.

3

SW1W/000

74 970/8

Dziećmorowice

Nr 1

420 o pow. 0,05 ha

0,05 ha

Działka użytkowana  jako ogródek  oznaczona ,

w ewidencji gruntów symbolem  Bi.

Rolnicze.

Ogródek przydomowy.

  Czynsz  roczny

 30,00 zł. 

Czynsz   płatny do  15 maja .

4

SW1W/000

63915/5

Zagórze Śląskie

97/2 o pow.

0,9720 ha

0,3168 ha

 Parking.

Teren oznaczony

 w ewidencji gruntów  symbolem Bi.

Lokalizacja miejsc postojowych.

Parking. 

Dzierżawa na rzecz "Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu".

  Czynsz  roczny

 10,00 zł.  + 23 % VAT

Czynsz   płatny do  15 maja .