W sprawie:
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XXIV/141/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia