Lista

oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy

aktualizowana na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

w dniu 19 grudnia 2016 r.


Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Kategoria lokalu

1

Jolanta Śledzińska

Dziećmorowice

socjalny

2

Marta Niewiadomska

Dziećmorowice

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

3

Ewa Siwińska

Dziećmorowice

socjalny

4

Małgorzata Tomkiewicz

Walim

socjalny

5

Jan Kononowicz

Walim

socjalny

6

Patrycja Byrska

Walim

przeznaczony najmu na czas nieoznaczony

7

Jesica Ćwikła

Jugowice

socjalny

8

Cezary Szczęsny

Walim,

socjalny

9

Marlena Kuna

Walim

socjalny

10

Mateusz Łuczak

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

11

Anna Staszczyk

Walim

socjalny

12

Krzysztof Gołębiowski

Jugowice

socjalny

13

Krystian Urbaniec

Walim

socjalny

14

Kamila Wąsik

Walim

socjalny

15

Waldemar Kolasa

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

16

Waldemar Kołodziej

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

17

Agnieszka Meljon

Jugowice

socjalny

18

Beata Lipnicka

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

19

Klaudia Pańczyszak

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

20

Bartłomiej Wąsik

Walim

socjalny

21

Przemysław Byrski

Walim

socjalny

22

Dorota Dragan

Walim

socjalny

23

Dorota Buczyńska

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

24

Krzysztof Borówka

Walim

socjalny

25

Izabela Czobodzińska

Walim

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczony

26

Małgorzata Wieczorek

Dziećmorowice

socjalny

27

Paweł Cieśla

Walim

socjalny

28

Przemysław Kałmuk

Walim

socjalny

29

Ryszard Batóg

Zagorze Śląskie

przeznaczony do najmu na czas nieoznaczonyZ listy zatwierdzonej w dniu 29 września 2016 r. skreślono 5 gospodarstw domowych i zaopiniowano 10 wniosków.

  1. 3 gospodarstwa skreślono w związku z otrzymaniem propozycji przydziału i podpisaniem umowy najmu na lokale.: Klaudia Wojewoda, Paulina Kolasa, Dariusz Filip

  2. 2 gospodarstwa skreślono na mocy § 12 ust 9 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28.02.2011 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walim ;tj. które trzykrotnie odmówiły przyjęcia lokalu lub nie przystąpiły do zawarcia umowy najmu bez usprawiedliwionej przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przydziału – Wiesława Śliwka, Leszek Słowik

Osobom wymienionym w pkt 2 przysługuje prawo odwołania się do Wójta w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy (§12 ust 10 załącznika do wyżej cytowanej Uchwały)

  1. 9 wniosków zostało zaopiniowanych pozytywnie. Wnioskujących umieszczono na kolejnych pozycjach od nr 21 do nr 29. Jeden wniosek został zaopiniowany negatywnie – Justyna Słowik