Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Walim

Kolorowy pasek

Uchwała XIII/77/03 z dnia 2003-10-24 - Uchwała nr XIII/77/2003

Uchwała nr XIII/77/2003


UCHWAŁA Nr XIII/77/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 października 2003 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice-Gmina Walim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó?niejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje : § 1 W oparciu o analizy przeprowadzone na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice w gminie Walim, przeznaczając go na cele usługowe o charakterze turystycznym oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej. § 2 Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny nr 1 sporządzony w skali 1 : 10.000 przedstawiający granice obszaru objętego planem. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Rudnicki UZASADNIENIE Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o pow. około 3,0 ha położonego w obrębie wsi Jugowice w gminie Walim przystępuje się w związku z wnioskiem Centrum muzealno-turystycznego ?Olbrzym? Spółka z.o.o z siedzibą przy ul. Kasprowicza 35, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie. Opracowanie planu miejscowego ma na celu umożliwienie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i przeznaczenie go na cele usług turystycznych oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej. Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Walim zatwierdzonym uchwałą Nr VI/17/98 Rady Gminy Walim z dnia 30 grudnia 1998 r. Na podstawie wyników analiz : zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium Wójt Gminy uznaje za celowe opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jugowice, gmina Walim w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata
Data wprowadzenia:2005-09-15 08:15:13
Opublikował:Renata
Data publikacji:2003-10-24 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-07 19:25:30
Ilość wyświetleń:1194

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij