W sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXIII/135/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Walim

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia